Liên hệ

Giảng viên thành thạo tiếng Nhật sẽ tiến hành đào tạo cách huấn luyện và huấn luyện phỏng vấn! Vị trí có thể truy cập từ thành phố Hồ Chí Minh. Hãy hỏi miễn phí trước

  • Địa điểm: 06 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TPHCM
  • Email: apply@seichovn.com
  • Số điện thoại: 094 160 7117

Chúng tôi muốn nghe từ bạn!

×

Đã đăng ký thành công! Thông tin đăng ký sẽ được xác nhận trong 24h. Vui lòng kiểm tra mail.

×

Đã đăng ký thành công!