Tên Công Việc

LẬP TRÌNH VIÊN (18)

  • Loại Visa:
  • Lương: ¥3000.000 - ¥4080.000 / Năm
  • Khu vực:
  • Mã việc làm: 03875
  • Ứng tuyển: 0
Chia sẻ công việc này
Nhóm việc làm:

SEICHO Kết nối Nhân sự Nhật Việt

44 Vị trí hoạt động

Mô tả công việc

 

Nơi làm việc Việt Nam Hình thức tuyển dụng
Ngành nghề IT Lương 3,000,000 yen/năm (250,000yen/tháng)~4,080,000 yen/năm( 340,000 yen/tháng)
* Hợp đồng( đầu tiên hợp đồng 1 tháng, sau đó là hợp đồng dài hạn)
* Xem xét kinh nghiệm, ưu đãi theo quy định công ty
Thời gian làm việc Hết hạn nộp

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phát triển tùy chỉnh dựa trên hệ thống được phát triển nội bộ (ví dụ: tăng tốc độ hiển thị, thêm và thống nhất các chức năng, v.v.).

Môi trường làm việcTelework (nhà / ở nước ngoài) nơi bạn có thể tập trung vào công việc phát triển

Tuy nhiên, tất cả các thông tin liên lạc và hướng dẫn kinh doanh đều bằng tiếng Nhật.

・Ngôn ngữ phát triển
Microsoft ASP.Net(VB/C#) MCV3、.NetFramwork4
PHP7 (フレームワークLARAVEL)
HTML5、Jquery、Bootstrap3
・Phát triển ứng dụng cho iPhone / Android
(Java、Xamarin、Objective-C、Swift)
Google FireBase、WebAPI(Rest)
・Cơ sở dữ liệu
Oracle、SQLServer、MySQL、PostgreSQL
・OS
Windows、Linux
・Web Server
IIS、Apach
Ngoài ra, xây dựng đám mây Dịch vụ web Amazon (AWS)

 

ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN

Kinh nghiêm phát triển bằng PHP, kinh nghiệm phát triển WebAPI Tiếng Nhật thương mại
Những người có kiến thức bảo mật cao và năng suất cao
Thẻ:

新着情報を一番早くGETしよう!