Tên Công Việc

KỸ SƯ MÁY CHỦ (38)

Chia sẻ công việc này
Nhóm việc làm:

SEICHO Kết nối Nhân sự Nhật Việt

44 Vị trí hoạt động

Mô tả công việc

 

Nơi làm việc Tokyo Hình thức tuyển dụng Nhân viên chính thức
Ngành nghề IT Lương 4,000,000 – 7,000,000 Yen
Thời gian làm việc Hết hạn nộp

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Làm việc với các thành viên trong nhóm để phát triển các dịch vụ web được quảng bá bởi Welmo

Ngoài phía máy chủ, cũng có thể làm việc về phát triển và cải thiện cơ sở hạ tầng để phát triển hệ thống hiệu quả

Dự kiến sẽ tham gia phát triển các dịch vụ mới và các dịch vụ khác sử dụng trí tuệ nhân tạo trong tương lai

 

ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN

【KỸ NĂNG CẦN THIẾT】

Framework: React / Redux, Material-UI, Spring-Boot

Ngôn ngữ lập trình:JavaSript, Kotlin, SQL, Java, Pythonなど

Cơ sở dữ liệu: Chủ yếu là MySQL (Amazon Aurora), MongoDB, Postgresql, v.v.

Cấu trúc hạ tầng:ElasticSearch, Amazon ECS, CroudFront, S3

Truyền thông, hỗ trợ phát triển, v.v .: Github, trello, slack, CircleCI, v.v.

Ngôn ngữ: ava, JavaScript, MySql, Python, React, SQL

Tiếng Nhật thương mại

【ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT】
・Tư duy logic và đạo đức
・Tiếng Nhật thương mại
・Kinh nghiệm phát triển dịch vụ web bất kể doanh nghiệp hay dự án cá nhân
・Kinh nghiệm làm việc tại một công ty Nhật Bản / Kinh nghiệm sống ở Nhật Bản

【ĐIỀU KIỆN HOAN NGHÊNH】
・Kinh nghiệm phát triển sử dụng Spring Boot, AWS, v.v. bất kể dự án kinh doanh hay cá nhân
・Những người có kinh nghiệm phát triển hợp tác với các thành viên trong nhóm
・Những người mong muốn cải thiện kỹ năng kỹ thuật

Thẻ:

新着情報を一番早くGETしよう!